bg en ru
 
За контакти
 

1172 София, кв."Дървеница", Tехнически университет, НИЛ EФTTOM Бул."Климент Охридски" Nr. 8
(срещу 10 блок – Немския факултет),
E-mail: efttom@tu-sofia.bg

Ръководител на НИЛ "ЕФТТОМ" - проф. д.т.н. Венцеслав Тошков GSM: +(359) 887 78 50 72; Тел.: (02) 965 35 49
Отговорен технолог: н.с. инж. Томи Маджаров GSM: +(359) 887 38 62 41
Тел./Fax: (02) 962 55 56; (02) 965 28 62; ;
Отговорен конструктор: н.с. инж. Тодор Сарайски GSM:+(359) 888 83 60 63, тел.: (02) 965 25 16,
Сътрудници: тел.: (02) 965 36 67
Механична работилница: (02) 965 28 68

:

efttom@tu-sofia.bg

:

:

:

:

 
 

 
Copyright © 2004 Efttom. All rights reserved.