bg en ru
 
 

  ТИПОВО ОЗНАЧЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ И ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


В резултат на научно-изследователската и развойна дейност в НИЛ "ЕФТТОМ" са разработени и внедрени в редовно производство широка гама инсталации за йонно азотиране и карбонитриране, а също така и инсталации за обезмасляване на машиностроителни детайли. Голямото конструктивно разнообразие на произвежданите продукти цели да отговори на специфичните изисквания на нашите клиенти. В следната таблица е систематизирана нашата продуция
Untitled Document
Общо типово означение
Мощност kVA
Вид на разряда
Брой на работните камери
Конструкция на работната камера

ION-
инсталация за йонно азотиране и карбонитриране

20
50
100
200

D-постояннотоков
I-импулсен

цифра
(1, 2, 3 ...)

L-с нисък капак
Н-с висок капак
S-шахтова

IO-инсталация за обезмасляване в пари на три- или перхлоретилен

9
15
42

-
-
-

Забележки:
1. Високият капак на камерите има уширение в горната си част, в което се монтира приспособлението за окачване на детайлите. Уширението има плосък капак за обслужване.
2. Шахтовите камери се състоят от висок капак и цилиндър (пръстен).
Примери:
1. ION-50D2LH – инсталация за йонно азотиране и карбонитриране с мощност 50 kVA в постояннотоков тлеещ разряд, с две камери, с нисък и висок капак;
2. ION-20I2 – инсталация за йонно азотиране и карбонитриране с мощност 20 kVA в импулсен тлеещ разряд с две камери;
3. IO-15 – инсталация за обезмасляване в пари на три- или перхлоретилен с мощност 15 kVA.

Общи характеристики на инсталациите за йонно азотиране и карбонитриране.
Технически данни
1. Работна температура - от 400 до 600 °C
2. Работни газове - азот, водород, амоняк, аргон, метан, пропан-бутан
3. Работно налягане - (0.1-10).102 Pa
4. Захранващо напрежение - 3/380 V, 50 Hz (инсталациите могат да се изработят и за друго напрежение, съобразено с параметрите на захранващата мрежа)
5. Охлаждаща вода
- минимална температура на входящата вода - не под 15 °С
- твърдост на охлаждащата вода - до 18 немски градуса.
6. Напрежение на разряда при инсталациите с постояннотоков тлеещ разряд - от 300 до 800 V
7. Напрежение на импулсите при инсталациите с импулсен тлеещ разряд - от 0 до 800 V
8. Коефициент на запълване - 0.8
9. Честота на импулсите - 10 kHz

Варианти при изпълнение на управлението на процесите при йонното азотиране и карбонитриране :
А. Пълна автоматизация (с използването на стандартен програмируем контролер)
1. Автоматично поддържне на параметрите на работната атмосфера.
1.1. Автоматично регулиране на работното налягане
1.2. Автоматично смесване на два или три работни газа.
3. Автоматично поддържане на температурата на охлаждащата вода и минимизиране на консумираната енергия.
4. Автоматично поддържане на температурата на обработваните детайли.
В. Възможно е ръчно управление на газовата среда в работната камера или на охлаждането на камерата (с използването на отделни регулатори и апарати).

Общи характеристики на инсталациите за обезмасляване на машиностроителни детайли в пари на три- или перхлоретилен.
1. Захранващо напрежение - 3/380 V, 50 Hz
2. Охлаждаща вода
- минимална температура на входящата вода - не под 15 °C
- твърдост на охлаждащата вода - до 18 немски градуса
3. Принудителна вентилация на парите, проникнали над охладителния пояс.  ЙОН -20...
1. Работното пространство (D х H) - 500x500 mm
2. Максимална маса на обработваните детайли - 80 kg
3. Максимален разход на работен газ - 2 l/h

4. Максимален ток на разряда при инсталациите с постояннотоков тлеещ разряд - 25 A

5. Максимален ток в импулсите при инсталациите с импулсен тлеещ разряд - 25 A
6. Консумирана мощност - 20 kVA

  ЙОН-50...

1. Работното просторонство на камерите (DxH):
1.1. за камерите с нисък капак - 700 х 800 mm
1.2. за камерите с висок капак - 700 х 1800 mm
1.3. за шахтовите камери - 700 х до 4000 mm.
2. Максимална маса на обработваните детайли - 600 kg.
3. Максимален разход на работен газ - 6 l/h.
4. Максимален ток
4.1. максимален ток на разряда при инсталациите с постояннотоков тлеещ разряд - 60 A
4.2. максимален ток в импулсите при инсталациите с импулсен тлеещ разряд
- 60 A
5. Консумирана мощност - 50 kVA


  ЙОН -100...
1. Работното пространство (D х H) - 1300 x 1500 mm
2. Максимална маса на обработваните детайли - 2000 kg.
3. Максимален разход на работен газ - 40 l/h.
4. Максимален ток
4.1. максимален ток на разряда при инсталациите с постояннотоков тлеещ разряд - 120 A
4.2. максимален ток в импулсите при инсталациите с импулсен тлеещ разряд
- 120 A
5. Консумирана мощност 100 kVA

  ЙОН - 200...
1. Работното пространство (D х H) - 1300 x 4000 mm.
2. Максимална маса на обработваните детайли - 3000 кg.
6. Максимален разход на работен газ - 100 l/h.
4. Максимален ток
4.1. максимален ток на разряда при инсталациите с постояннотоков тлеещ разряд - 240 A.
4.2. максимален ток в импулсите при инсталациите с импулсен тлеещ разряд - 240 A.
5. Консумирана мощност 200 kVA.

  Инсталация за обезмасляване ИО-9
Технически данни:
1. Габаритни размери.
- дължина - 1170 mm
- ширина - 670 mm
- височина - 1370 mm
2. Работно пространство.
- дължина - 1000 mm
- ширина - 500 mm
- височина - 870 mm.
3. Количество разтворител - 130 l.
4. Маса на обработваните детайли - ???.
5. Инсталирана мощност за нагряване - 9 kW.
6. Дебит на охлаждащата вода - 2000 l/h.

  Инсталация за обезмасляване ИО-15
Технически данни:
1. Габаритни размери.
- дължина - 1400 mm
- ширина - 800 mm
- височина - 1750 mm
2. Работно пространство.
- дължина - 1200 mm
- ширина - 600 mm
- височина - 600 mm.
3. Количество разтворител - 0 l.
4. Маса на обработваните детайли - 0.
5. Инсталирана мощност за нагряване - 15 kW.
6. Дебит на охлаждащата вода- 0 l/h.

  Инсталация за обезмасляване ИО-42
Технически данни:
1. Габаритни размери.
- дължина - 2200 mm
- ширина - 800 mm
- височина - 1770 mm
2. Работно пространство.
- дължина - 2000 mm
- ширина - 600 mm
- височина - 650 mm.
3. Количество разтворител - 400 l.
4. Маса на обработваните детайли (производителност) - 300 kg/h
5. Инсталирана мощност за нагряване - 42 kW.
6. Дебит на охлаждащата вода - 500 l/h 2000 l/h.
 

 
Copyright © 2004 Efttom. All rights reserved.